การผ่าตัดในอวัยวะเพศของเด็ก

สำเร็จ ปลูกถ่ายอวัยวะเพศชาย ครั้งแรกในอเมริกา

อยากขลิบแต่โดนหั่น คนไข้ชายทำใจลำบาก

ออกกำลังเพิ่มขนาด แก้ปัญหา “เล็กๆ” ของท่านชาย

หมอฟันช่วยได้ อวัยวะเพศชายติดในประแจ

สหรัฐผ่าตัดอวัยวะเพศชายสำเร็จ l ข่าวเปรี้ยงเที่ยงตรง l 17 พ.ค. 59

Related Posts