บีบอัดเพื่อเพิ่มสมาชิก

Brotli อัลกอิทึมในการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ ทำให้ Chrome และ Firefox เร็วขึ้นกว่า 25%

บีบอัดไฟล์ให้เล็กที่สุด

Related Posts