ไก่สวยงามในหีเล็ก

ข่าวสดๆเสิร์ฟจากฟาร์ม ตอน 060 ไก่แจ้ จากไก่วัด พัฒนาสู่ไก่สวยงามตอน1 : Matichon TV

บี้ฟาร์ม ซุ้มคนโคก : ไก่แจ้ญี่ปุ่นสวยงาม

ใส่ไก่แจ้ในตู้แบบ4ช่อง

ไก่แจ้สายพันธุ์ประกวดสายเลือดแชมป์ ครูอี โทร 0867870383

เลี้ยงไก่แจ้ไว้ ส่งไปประกวด

Related Posts