ฉันมีสมาชิกที่เล็กที่สุด

มีดที่คมที่สุดในโลก

มีดพับ สุดยอดแห่งความเล็ก

มีดที่คมที่สุดในโลก

ที่สุดที่ฉันมี - สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ - Zmix

เวลาที่ดีที่สุด...ที่ฉันเคยมี

Related Posts