การผ่าตัดเพื่อเอาหูดกับสมาชิก

รักษาหูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ โดยการใช้วิธีการจี้เย็น Cryosurgery หมอรุจ De Med Clinic

วิธีบอกลาหูด(Wart)และตาปลา(Corn)ได้เลย ด้วยกระเทียม(Garlic) หายไวจริง ทำง่าย ราคาประหยัด

ตัดติ่งเนื้อง่ายๆไม่มีเลือด

รักษาหูดเเบบถูกวิธี

การรักษาติ่งเนื้อ Skin Tags/Acrochordon บนผิวหนัง โดยคุณหมอรุจ De Med Clinic

Related Posts