เป็นเทคนิคโบราณของการเพิ่มสมาชิก

อยากเป็นนักพูด วิทยากร ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? โดยอาจารย์ Be Beyond Training

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

เทคนิคการเตรียมตัวเป็นพิธีกร โดยแชมป์เปี้ยน

พูดน้อยต่อยหนัก วิทยากรสอนพูด เทคนิคการพูด พูดในที่ชุมชน การนำเสนอ สอนพูด อบรมการพูด

Related Posts