การผ่าตัดขลิบสมาชิก

อยากขลิบแต่โดนหั่น คนไข้ชายทำใจลำบาก

ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก (เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า)

สายตรงสุขภาพ การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ จำเป็นหรือไม่ ช่วงที่1 15/05/2016

การขลิบอวัยวะเพศชาย ตัดต่อแล้ว

สุหนัตหมู่-ขริบอนามัย ที่มัสยิดอะมะดียะห์(โดมเอียง)

Related Posts