การผ่าตัดเมื่อสมาชิกรากเทียม

ค่าใช้จ่ายในการผ่าฟันฝัง

เปลี่ยนฟันปลอมเป็นรากฟันเทียม l THE DENT

แนะนำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม (Adtec)

รากฟันเทียม ฟันหลุด (Dental Implant)

ตามคำขอค่ะ การใส่รากฟันเทียม😊

Related Posts