ขลิบสมาชิกที่ต่ำกว่า

*อย่า..ดูถูกคนอื่น...

คลิปเตือนใจพนักงาน!! อย่ามองคนที่ภายนอก แล้วไปดูถูกลูกค้า

อย่าได้กดคนที่ต่ำกว่า

Related Posts