กว่าการผ่าตัดอวัยวะเพศยืน

จำลองวิธีการแปลงเพศ ศัลยกรรมจาก ช้างน้อย เป็น หอยสังข์

การแปลงเพศ

ผ่าตัดแปลงเพศ ชายเป็นหญิง

แพทย์อินเดียผ่าตัดเด็กมีอวัยวะเพศ 2 อัน

2013/08/18 สายตรงสุขภาพ ช่วงที่2 ถาม-ตอบปัญหา อันตรายจากการฉีดเจ้าโลก

Related Posts