เพิ่มการฝึกอบรมสมาชิก

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้างเทศบาลฯ

โครงการ ฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ล่วงหน้าการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ครั้งที่ 1

วิทยากรและการฝึกอบรม

เปิดการฝึกผู้อบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

Related Posts