เป็นคนที่เพิ่มสมาชิก

วิธีลบคำขอเพือนที่มาขอเราเป็นเพื่อน ทั้งหมด ทีเดียว

ตั้งค่าอย่างไร คนอื่นเพิ่มเพื่อน ขอเป็นเพื่อนใน Facebook ได้

การยกเลิกคำร้องขอเป็นเพื่อนในเพซบุ๊ก ในกรณีที่เราส่งคำร้องเกิน 1000 คน ทำให้เราส่งคำร้องไม่ได้อิก

วิธียกเลิกคำขอเป็นเพื่อนเฟส ที่เราส่งไป โดยใช้แอฟฯมือถือไม่ต้องพึงพาคอม

ปิดคำร้องขอเพิ่มเพื่อน facebook

Related Posts