เพิ่มวิธีการรีดนมสมาชิก

โคนม:รู้หรือไม่ว่าโคนม 1 ตัวให้น้ำนมได้ 10,000 ก.ก./ตัว/ปี Dairy production contest in Thailand

วิธีการรีดนมโคหลังคลอด

การประกอบหัวใจเครื่องรีดนม (บางรุ่น)

ขั้นตอนการรีดนมวัว BY อำพันฟาร์ม

วิธีการนวดหน้าอกด้วยตัวเอง อย่างง่ายๆ

Related Posts