ไก่ยาวในหีเล็ก

ชามไก่เล็กที่สุดในโลกลำปาง

เคยเห็นไก่แจ้ที่เท่ที่สุดในโลก

รักษาหวัดหน้าบวมไก่ชน

Related Posts