สมาชิกที่เล็กที่สุดของคลิป

มนุษย์จิ๋ว ตัวเล็กที่สุดในประเทศไทย สูงแค่ 48 ซม.

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น2

Related Posts