วิทยาการเพื่อเพิ่มสมาชิกสภาเทศบาล

11ตค 60 ดร สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ลง

บุคคลแห่งอาชีพ "สมาชิกสภาเทศบาล"'งานแนะแนว โรงเรียนกันทรารมณ์

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลควนขนุน

การประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกสภาเทศบาล ฯ

31มีค59จังหวัดตากอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน

Related Posts