คนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันโป๊สมาชิก

ตั้งค่าไม่รับเพื่อน Facebook

ยกเลิกคำขอเพื่อนในเฟสบุ๊ค ที่เคยขอไปแล้วเขาไม่รับแอด (ทั้งหมด2017)

ยกเลิกคำขอเป็นเพื่อน FB WAG

การเพิ่มเพื่อนเฟสและวิธีลบเพื่อนที่ขอแล้วไม่รับแบบง่ายๆ

วิธียกเลิก คําขอเป็นเพื่อนๆใน facebook

Related Posts