ทดสอบเพื่อเพิ่มสมาชิก

การสร้างคลังข้อสอบใน Moodle เบื้องต้น [TEST BANK 101]

การสร้างข้อสอบ moodle

แบบทดสอบความว่องไว [Healthy Fine Day by Mahidol]

การนำ quiz จาก captivate ใส่ใน moodle by krubom

แบบทดสอบความคล่องแคล้วว่องไว(4/2)

Related Posts