ไก่เป็นอีกต่อไปและกลายเป็นน้อย

ไก่ชนบ้านนา

สุดใจ (ต้มไก่ตี)

เมียน้อย

ไก่เก่ง เจ้าเพชรโพนทอง(ไก่ใหม่ไฟร์แรกคับ)

อาจารย์ยอด : ทิดโย่งปากเสีย, หลวงตาบอด [กรรม]

Related Posts