เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก

ท้องถิ่นจังหวัดเลยอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นรุ่นที่ 5

ฝึกจัดตั้งและทดแทน อส.รุ่น ๑๑/๕๕

คฝ.แพร่ร่วมบก.อส.ซ้อมแผนม็อบบุกศลก.

มอบวุฒิบัตรสมาชิกสภาท้องถิ่น

บก.อส.จ.มส. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อส. โดย วาเลนตินัส วาเลนไทน์

Related Posts