ฉันมีระยะ 15 เซนติเมตรเป็นพอ

ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร

ครูบอล ออนไลน์ : เคล็ดลับการแปลงหน่วย - "ความยาว" ตอนที่ 1

ครูบอล ออนไลน์ : เคล็ดลับการแปลงหน่วย - "พื้นที่" ตอนที่ 5 (ตอนจบ)

15 ซม 1000

ACAD : แปลงไฟล์ จาก ฟุต นิ้ว เป็น Metric

Related Posts