สมาชิกพลาสติกใน Omsk

นามบัตรโปร่งแสง

การทำบัตรพลาสติก PVC CARD โดยใช้ PETชนิดปริ้น LED สี หรือเลเซอร์สี

วิทีทำบัตร

บัตรพลาสติก

วิธีการพิมพ์บัตรพนักงาน PVC (เตรียมเครื่อง) ตอนที่ 1

Related Posts